2020. Augusztus 12., Szerda, Klára napja
1 EUR 4.8357 1 USD 4.1087 100 HUF 1.3994
Főoldal»HÍREK»Szépen alakulnak a restaurálási munkálatok a szigeti egyházaknál

Szépen alakulnak a restaurálási munkálatok a szigeti egyházaknál

A jelenlegi restaurálási folyamatok a szigeti történelmi egyházaknál látható eredményeket és komoly lehetőségeket kínálnak. Kiss Lóránd falkép-restaurátortól nyertünk betekintést a szigeti református templomon végzett kutatásainak eredményeibe.
 
Szépen alakulnak a restaurálási munkálatok a szigeti egyházaknál

A református templom nyugati kapuja. fotó: Kiss Lóránd

 
A szakember, kutatási eredményeire hivatkozva megerősíteni igyekszik korábbi kutatások eredményeit, melyek szerint a református templom a város és a vidék egyik legértékesebb ékszere, különös tekintettel a templom nyugati oldalán levő és még a középkorból megmaradt torony. Elmondása szerint az épületrész talapzatától egészen a harangházig szinte teljes mértékben a középkori állapotot tükrözi. A torony nyugati kapuja is eredeti.
A régészeti kutatások pedig lehetővé tették megállapítani azt, hogy a föld alatti falak különböznek a föld feletti falaktól. Ebből kiindulva és a templom más részein látható jelek alapján elmondható, hogy a jelenlegi templom több építkezési fázison esett át.
 
„A külső falak homlokzati színe rózsaszín volt. A jelenlegi belső díszítő festés alatt ott van egy korábbi, ami színében és mintavilágában is különbözik a mostanitól, de értékesebb is, ezért én személy szerint a korábbi állapot visszaállítását javallom” – fogalmazott a szakember.
Kérdésünkre, hogy a középkori freskókból fennmaradt maradványokat talált-e, azt nyilatkozta, hogy ebből sajnos semmi sem maradt fenn, de vakolatdarabokat azonban találtak.
 
Kiss Lóránd restaurátor vegyes érzelmekkel ugyan, de elmondta, hogy addig, amíg Erdélyben a feltárt középkori leleteket – ha sokszor nem a kívánt módon – igyekszenek megőrizni a templomokban, addig Kárpátalján elszomorító a helyzet. Példának Akli települést hozta fel, ahol elmondása szerint a református templomban feltárt középkori freskókat vallásos meggyőződésnél fogva mind leverték és helyüket cementes vakolattal pótolták. A felekezetközi különbségeket figyelmen kívül hagyva, kultúrtörténeti és turisztikai szempontok is indokolták volna a freskók megmaradását, azonban egyes helyeken ezt figyelmen kívül hagyják.
 
A katolikusoknál már vannak elvégzett munkák
A szigeti katolikus plébániatemplomban vannak már befejezett munkák. Ilyen például a sekrestye és az oratórium teljes mértékű felújítása, amit nagyrészt az egyházközségnek saját forrásokból és támogatásokból sikerült elvégeznie. Utóbb pedig egy a „Jézus levétele a keresztről” képet az Egyházmegyei Restaurátorműhely állította vissza eredeti pompájába. A kép igazi különlegességnek számít, hiszen ez a gyakran ábrázolt téma, jelen esetben egy gyönyörű élénk színekben pompázó, tizenhat személyes kompozíciót vetít elénk.
 
A másolat készítője egy nagyon jól képzett festő lehetett, akinek a nevét még sajnos homály fedi. Információink szerint mielőtt a templomba került volna az 1948-as államosítás előtt a Piarista Gimnázium kápolnájának falát díszítette. A festmény restaurálását Puskás Éva és Sulyok László restaurátorok végezték. A művelet magába foglalta a tisztítást, feltárást, helyenként tömítő masszával ellátást, duplázást, a hiányzó részek kiegészítését, retusfestést, lakkozást. A festmény restaurálás előtt a sekrestyében volt, megújultan pedig a templomban, a gyóntatószék mellett kapott helyet.
 
Jó lenne a városi vezetés támogatása
Matuz Zsolt, a két szigeti templom restaurálásával megbízott projektmenedzser lapunknak elmondta, hogy felvették a kapcsolatot a szigeti városi vezetéssel annak kapcsán, hogy a két templom felújítási munkálatait foglalják bele a város fejlesztési tervébe, ami a templomok felújítására benyújtott pályázatok elbírálásánál kedvező hatással lehet. Horia Scubli jelenlegi alpolgármester támogatásáról biztosította az egyházakat. Az ezzel kapcsolatos döntés azonban még várat magára.
A református templom nyugati kapuja.
Jézus levétele a keresztről
Címkék: