2019. Február 17., Vasárnap, Donát napja
1 EUR 4.7383 1 USD 4.2016 100 HUF 1.4898
Főoldal»HÍREK»Magyar állami támogatassal új magyar óvoda és bölcsőde épül Máramarosszigeten

Magyar állami támogatassal új magyar óvoda és bölcsőde épül Máramarosszigeten

Új magyar óvoda és bölcsőde épül Máramarosszigeten a magyar kormány támogatásával, amire a támogató 660 millió forintot irányzott elő. Az újonnan létesülő ingatlan tulajdonosa a római katolikus egyház lesz. A tervezett projektről Soltész Miklós, a Magyar Emberi Erőforrás Minisztériumának államtitkára, Nm. és Ft. Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök és Ft. Reszler Mihály máramarosi főesperes kötött megállapodást.

Magyar állami támogatassal új magyar bölcsőde és óvoda épül Máramarosszigeten

 

Az új óvodához nagy reményeket fűznek mindazok, akik szerepet vállalnak a projekt megvalósulásában. Az új óvodát és bölcsődét a tervezett ütemterv szerint év végén fogják átadni. Ennek érdekében már elkezdődtek az előkészületi munkálatok. Egy a római katolikus egyház tulajdonában levő és teljesen elavult állapotban levő épületet már lebontottak. Ennek helyét egy új épületrész fogja betölteni. 

A projekt keretében egy meglévő ingatlan teljes felújítása és egy új épületrész megépítése valósul meg. A felújított épületben többnyire adminisztratív tevékenység fog zajlani, az újonnan épülőbe költöznek majd be a Leőwey Klára Elméleti Líceum óvodás csoportjai és a frissen alakuló bölcsődei csoport. A magyar bölcsőde e tekintetben újdonságnak számít Máramarosszigeten.

A kezdeményező felek (Római Katolikus Egyház, Magyar Állam, Leőwey Klára Elméleti Líceum) egy teljesen korszerű és versenyképes óvodában és bölcsődében gondolkodnak. Ennek érdekében az új óvodába sporttevékenységre alkalmas helyiséget, étkezdét létesítenek, ugyanakkor sószobát, zenetermet és különböző foglalkozásoknak megfelelő helyiségeket alakítanak ki.

Kósa Attila a Leőwey Klára Líceum igazgatója nyilatkozatában elmondta, hogy az új óvoda és bölcsőde, felszereltségét tekintve egyedülálló intézmény lesz a régióban, külön kihangsúlyozva, hogy infrastrukturális szempontból a gyermekek egy teljesen korszerű és versenyképes óvodában és bölcsődében tanulhatnak és tölthetik boldog gyermekéveiket. „A bölcsőde ismét egy külön öröm mindenki számára, mert ezzel megkönnyítjük azon szülök helyzetét, akik a gyermeknevelési szabadságról visszatérve a munka mezejére, gondokkal küszködtek. Ez most nagyszerű lehetőség azon szülők számára akik bölcsődés korú gyermekeiket nem tudták óvodába íratni, hisz ezután megtehetik” – nyilatkozta az igazgató.

A továbbiakban említést tett arról is, hogy az új étkezdét és sporttevékenységre alkalmas helyiséget az iskolások is használni fogják. 

Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár az ügy felkarolásával kapcsolatosan így nyilatkozott: „Máramarosszigeten jelenleg csak két magyar nyelvű óvodai csoport működik, elég szerény körülmények között, ezért sok szülő íratja gyermekét román nyelvű óvodába. Magyar nyelvű bölcsőde pedig jelenleg nincs a városban. Ezzel szembesülve sok jószándékú ember kereste a megoldást: szülők, pedagógusok, egyházi és közéleti személyek. Végül a római katolikus Szatmári Egyházmegye karolta fel a kezdeményezést, vállalva, hogy helyet biztosít a leendő óvodának és bölcsődének a plébánia és a templom között. Ahhoz, hogy gyerekeink, unokáink is megmaradjanak kereszténynek és magyarnak, nagyon fontos az anyanyelvű nevelés, oktatás. Ezt pedig már a legkisebb kortól el kell kezdeni. A kérés megalapozottságát látva Magyarország Kormánya ezért örömmel támogatta a tervezett fejlesztést.”

A megvalósulófélben levő projektről beszélve az államtitkár a közös összefogást méltatta „a hamarosan elkezdődő beruházás jól mutatja a szülők, a pedagógusok és az egyház összefogásának eredményességét.”

Az új helyzetet vázolva Soltész Miklós megjegyezte, hogy a korszerű körülmények több lehetőséget biztosítanak majd a magyar nyelvű oktatás területén, ugyanakkor a beruházás, a város egész közösségének a javát is szolgálni fogja: „A magyar szülőknek több lehetőségük lesz magyar nyelvű nevelésben részesíteni a gyermekeiket. A magyar kormányzati támogatásból megújul egy műemléképület, valamint új, korszerű, energiahatékony épületrészek is épülnek. Ez a fejlesztés nemcsak a bölcsődés, óvodás gyerekek, szüleik és az ott dolgozók, nemcsak a katolikusok és a magyarok, hanem a város egész közössége javára is szolgál.”

Szerkesztőségünknek adott nyilatkozatában arra buzdítja Máramarossziget magyarságát, hogy merje vállalni és legyen büszke keresztény és nemzeti identitására, mint a megmaradás egyik garanciájára: „Azt tapasztalom, hogy kereszténységünk és magyarságunk óriási kincs, amit nemcsak meg kell őriznünk, hanem tovább is kell adnunk gyermekeinknek, unokáinknak, az utánunk jövőknek. Kárpát-medence szerte örömmel tapasztalom, hogy mindennapi életünkben milyen komoly erőforrás a hitünk és a nemzeti identitásunk. Arra biztatnám Máramarossziget lakóit és a Hírmondó minden olvasóját, hogy vegye komolyan és büszkén vállalja keresztény hitét és magyar identitását. Bátran írassák gyermekeiket magyar iskolába, óvodába, bölcsődébe. Az áprilisi magyarországi választásokon pedig büszkén éljenek állampolgári jogaikkal és nyilvánítsák ki akaratukat. Önök pontosan látják a különbséget a 2010 előtti és utáni magyar kormányok között. Ahhoz, hogy a magyar nemzet lelki és szellemi megerősítését folytatni tudjuk az anyaországban és a határon túl egyaránt, szükség van a határon túli magyar állampolgárok támogatására is” – összegzett Soltész Miklós.

Orosz Krisztofer Levente

 

Címkék: