2020. November 27., Péntek, Virgil napja
1 EUR 4.8738 1 USD 4.0922 100 HUF 1.3500
Főoldal»EGYHÁZ»Jézus Krisztus által mindig van lehetőség újrakezdeni – ez az Evangélium

Jézus Krisztus által mindig van lehetőség újrakezdeni – ez az Evangélium

A csütörtök esti szentmisével megkezdődött a nagyböjti háromnapos lelkigyakorlat a Borromeo Szent Károly Plébánián. Az idei évben a máramarosszigeti hívek Ft. Fülöp Zsombor brassói segédlelkésszel készülhetnek fel Jézus Krisztus feltámadásának ünnepére.

A nagyböjt az a kegyelmi idő, amikor lehetőségünk van a Jóistennel való találkozásra. Az Úr Jézus többször is kifejezte azon vágyát, hogy szeretne egészen személyes, benső kapcsolatba kerülni az emberrel. Az Úrral való személyes kapcsolatnak ezt a misztériumát úgy is lehet nevezni, hogy eggyé válni az Istennel. Ez az eggyé válás sok küzdelemmel jár, ugyanis a halálunkig küzdeni kell a rosszal, a rossz hajlamokkal, az ember bűnös természetével. Ezt jelenti a mindennapi kereszt hordozás.

De mit jelent ez a kereszt számunkra? – teszi fel a kérdést a szónok. A kereszt, az ember önző természetére és bűnei legyőzésére irányuló küzdelem, Isten iránti szeretetből. A keresztény ember a történelem folyamán mindig is megtapasztalata, hogy mennyire nehéz Isten közelében megmaradni, hiszen a bűn mindig ott volt, és ott van az ember életében. A nagyböjti szent időben lehetőség adódik azon akadályok felismerésére és leküzdésére, amelyek gátolnak az Isten felé vezető úton. A bűn következtében az ember észre sem veszi, hogy élete ellaposodik, sekélyessé válik. 

Jézus Krisztus által – és ez az Evangélium, ez az Örömhír – mindig van lehetőség újrakezdeni. A nagyböjt minden egyes napja lehetőséget kínál az ember számára, hogy szembe nézzen önmagával, hogy hol tart az Isten-kapcsolata, mi az, ami megakadályozza, hogy a Jóistenre figyeljen, és leginkább ki vagy mi akadályozza meg annak az életcélnak elérésében, hogy kereszténysége Krisztushoz váljon hasonlóvá. A böjt többek között segít felfedezni és leküzdeni ezeket az akadályokat. Az első bűn elszakította az ember szívét Istentől és Jézus azért jött, hogy lehetővé tegye ezt a visszatérést az Atyához – ezt nevezik megtérésnek.

A megtérés egy személyes döntés, amellyel az ember új gondolkodásmódot alakít ki magában, új életcélt tűz maga elé, új vágyakat ébreszt föl a szívében. Nem önmagát akarja az ember minden eszközzel hatalmasabbá tenni, hanem Istent akarja szolgálni. Az evangéliumban Jézus azzal kezdi nyilvános működését, hogy elközelgett az Isten országa és ezért kell az embereknek megtérnie (vö. Mt 4,17). Jézus azt mondja: „Ti barátaim vagytok, ha megteszitek amiket parancsolok nektek” (Jn 15,14). Érdekes ez a kifejezés: Jézus nem kéri, hogy térjünk meg, hanem parancsolja, felszólítja az embert. Ez a megtérésre való parancs egyben egy meghívás is arra, hogy Isten irgalmát merjük elfogadni.

Jézus Krisztus által mindig van lehetőség újrakezdeni – ez az Evangélium

Míg az Ószövetség azt mondja, hogy a megtérés azt jelenti, hogy az ember elhagyja bűneit és visszatér Isten parancsaihoz, az Újszövetségben a megtérés nem más, mint találkozás; személyes találkozás Jézussal, aki mindenkit személyes megtérésre hív. A törvényteljesítésbe merevedett farizeusokat és írástudókat, csaló vámosokat és az erkölcsileg elzüllötteket is. És az, aki hozzá jött, és bűnbánatot tartott, az az új élet áldását kapta meg.

A megtérés nagyon nehéz. A gazdag ifjúnak Jézus azt mondja: add el mindenedet, ami van és úgy kövess engem (Lk 18,22). Volt valami ennek a gazdag ifjúnak az életében, amitől ő nem tudott szabadulni. Szabaddá válni a megtérés alapköve. Megszabadulni mindattól, ami földiessé teszi az életet. „Jézus ma is azt kéri, hogy váljunk szabaddá az Ő követésére.

XVI. Benedek pápa szerint a kereszténység elsősorban a találkozással kezdődik, és azzal a döntéssel, hogy a hívő ember követni akarja Jézust. Minden kereszténynek erre a találkozásra kell törekednie, erre a találkozásra kell vágyakoznia.

Van más találkozási történet is a Szentírásban: Lévi, akit a vámasztal mellől szólít el az Úr Jézus (Lk 5,27); vagy Zakeus, aki a fáról nézi, hogy az Úr Jézus hova megy (Lk 19,4). Ezeknek az embereknek mind azt mondta az Úr Jézus, hogy jöjj, kövess engem. Ez a felhívás a ma élő embernek is szól, melyet meghallva újra és újra döntést kell hoznia. Így történhet meg az igazi találkozás, aminek következtében elkezdődik az Istennel való egyesülés, mely annál mélyebb, minél mélyebb a lélekben való megtisztulás. El kell szakadni mindattól, ami megkötöz és szeretetlenné teszi a hétköznapokat. Ez sokszor nehéz próbatételeket kíván, de az ember csak így válhat igazán szabaddá. Ezt ismerte fel a tékozló fiú, aki elkerült az Atyai háztól. Kellett neki az a lelki mélypont, amivel értékelni tudta az Atyának a helyzetét. Mennyi mindent meg kellett tapasztalnia addig a pontig, amíg ki tudta mondani, hogy fölkelek és atyámhoz megyek (Lk 15,18).

Jézus Krisztus által mindig van lehetőség újrakezdeni – ez az Evangélium

„Jézus azért halt meg érted a kereszten, hogy te visszatérhess az Atyához. Az Atya számodra azt jelenti, hogy van valaki, aki felemel, akinél elmúlik a te félelmed, akinél biztonságban érezheted magad; Ő elfogad és segít a te növekedésedben, a benned levő értékek kibontakozásában; örömöt és békét ad neked. Hazatérésedet egyedül a szívedben lévő lázadás akadályozza meg és ezt a lázadást bűnnek nevezzük. Ne félj elszakadni a bűntől, gondolj arra, hogy az Atya nagyon vár téged. Aggódik érted, szeretné, ha vele lennél, és minden rossztól megoltalmazna téged. Te döntöd el testvérem, hogy hazatérsz-e vagy sem!”

LOVÁSZ DÉNES

Címkék: