2020. Augusztus 12., Szerda, Klára napja
1 EUR 4.8357 1 USD 4.1087 100 HUF 1.3994
Főoldal»BELFÖLDI HÍREK»Családtámogatásban részesülnek a határon túli magyarok

Családtámogatásban részesülnek a határon túli magyarok

2018. január 1-jétől a magyarországi családtámogatási ellátási formák közül két juttatás elérhetővé válik a Magyarország közigazgatási határain kívül élő magyarok számára is. E két támogatási forma az anyasági támogatás és a fiatalok életkezdési támogatása (Babakötvény).

Családtámogatásban részesülnek a határon túli magyarok
Fotó: kronika.ro


ANYASÁGI TÁMOGATÁS

Ki jogosult az anyasági támogatásra?

 • Magyarország területén kívül született és ott élő magyar állampolgárságú, Magyarországon anyakönyvezett gyermek vér szerinti anyja, örökbefogadó szülője vagy gyámja.

Mi az előfeltétele az anyasági támogatásnak?

 • A magyar állampolgárságú gyermek külföldön történt születésének hazai anyakönyvezése.
 • Örökbefogadó szülő, illetve gyám esetén a gyermek születését követő hat hónapon belüli jogerős határozat.

Ki igényelheti?

A támogatásra jogosult vér szerint anya állampolgárságától függetlenül, valamint az örökbefogadó szülő vagy gyám is.

Mikor igényelheti?

A kérelmet a gyermek születését követő hat hónapon belül lehet benyújtani. Az anyasági támogatás legkorábban 2018. január 1. napjától igényelhető a 2017. június 30. napja után született gyerekek esetében.

Hol és hogyan igényelheti?

Személyesen

Milyen dokumentumokat kell a kérelemhez csatolni?

Magyar állampolgárságú gyermek esetén a kérelemhez csatolandó:

 • a gyermek magyar anyakönyvi kivonatának másolata, amennyiben a gyermek külföldön történt születésének hazai anyakönyvezése már megtörtént.
 • Amennyiben az anyakönyvezés még nem történt meg, a magyar állampolgárságú gyermekének külföldön történt születését az anyasági támogatás iránti kérelem beadásával megindul a hazai anyakönyvezési eljárás.

Örökbefogadó szülő, illetve gyám által benyújtott kérelem esetén csatolni kell továbbá:

 • az örökbefogadást engedélyező gyámhatósági határozat másolatát, vagy a gyámkirendelő határozat másolatát.

Mikor és hogyan történik az anyasági támogatás kifizetése?

A megállapított anyasági támogatást a Magyar Államkincstár folyósítja a döntés meghozatalát követő 8 napon belül a kérelemben megadott bankszámlaszámra, ennek hiányában a folyósítás postai kézbesítés útján történik, a kérelemben feltüntetett folyósítási címre.

Milyen összegű az anyasági támogatás?

Az anyasági támogatás egyszeri ellátás, melynek gyermekenkénti összege 64 125 forint, ikergyermekek esetén 85 500 forint.

FIATALOK ÉLETKEZDÉSI TÁMOGATÁSA (Babakötvény)

Ki jogosult életkezdési támogatásra?

 • A 2017. június 30. napja után született, Magyarország területén kívül élő magyar állampolgárságú, Magyarországon anyakönyvezett gyermek.

Mi az előfeltétele az életkezdési támogatásnak?

 • A magyar állampolgárságú gyermek külföldön történt születésének hazai anyakönyvezése.

Ki, mikor, hol és hogyan igényelheti az életkezdési támogatást?

Ki igényelheti?

 • az életkezdési támogatásra jogosult gyermek szülője vagy
 • az életkezdési támogatásra jogosult gyermek más törvényes képviselője.

Mikor igényelheti?

A kérelmet a gyermek születését követően lehet benyújtani. Az életkezdési támogatás legkorábban 2018. január 1. napjától igényelhető a 2017. június 30. napja után született gyermekek után.

Hol és hogyan igényelheti?

 1. Az anyasági támogatás igénylésével együtt a megfelelő formanyomtatványon.

Postai úton (Magyar Államkincstár, 1081 Budapest, Fiumei út 19/A).

 1. Ha egyidejűleg anyasági támogatás igénylésére nem került sor, külön a vonatkozó formanyomtatványon.
 • Személyesen
 • a konzuli feladatokat ellátó hivatásos magyar külképviseleteken
 • Magyarországon a Magyar Államkincstár ügyfélszolgálatain
 • postai úton (Magyar Államkincstár, 1081 Budapest, Fiumei út 19/A).

Milyen dokumentumokat kell a kérelemhez csatolni?

Magyar állampolgárságú, Magyarországon anyakönyvezett – vagyis a kérelem benyújtásakor már magyar anyakönyvi kivonattal rendelkező – gyermek esetén:

 • a gyermek személyazonosító igazolványának hiteles másolatát;
 • a kérelmező (szülő vagy más törvényes képviselő) személyazonosító igazolványának hiteles másolatát;

Örökbefogadó szülő, illetve gyám által benyújtott kérelem esetén csatolni kell továbbá:

 • az örökbefogadást engedélyező gyámhatósági határozat másolatát, vagy a gyámkirendelő határozat másolatát.

Milyen összegű az életkezdési támogatás?

Életkezdési támogatásként jelenleg egyszeri 42 500 forint összegű támogatási összeg jár, amelyet a Magyar Államkincstár a gyermek részére nyitott életkezdési letéti számlán ír jóvá. Részletes tájékoztatás, kérésre adható.

A két támogatási formával kapcsolatban részletes tájékoztatást, illetve a szükséges adatlapokat a honosítást segítő szervezetek (Eurotrans irodák, Demokrácia Központok) megkapták.

forrás: kolozsvar.mfa.gov.hu

Címkék: