2020. November 27., Péntek, Virgil napja
1 EUR 4.8738 1 USD 4.0922 100 HUF 1.3500
Főoldal»EGYHÁZ»A böjtnek és az imának köszönhetően legyőzhetjük a rosszat

A böjtnek és az imának köszönhetően legyőzhetjük a rosszat

Folytatódik a nagyböjti lelkigyakorlat a Máramarosszigeti Borromeo Szent Károly Plébánián. A Triduum első napjának elmélkedésében elhangzott, hogy a nagyböjt egy kegyelmi idő, amikor a hívő ember közelebb kerülhet a Jóistenhez. A megtérés ideje, amikor az Isten utáni vágyakozásra irányul a keresztények figyelme.

Számos imaszöveg van az Ó- és Újszövetségben, amelyek a szentek mély vágyakozását fejezi ki Isten után, a béke után, az öröm után. A 63. zsoltár segít megérteni az imádság lényegét: Istenem, én Istenem, téged kereslek, utánad szomjazik a lelkem (Zsolt 63,2), a 42. zsoltárban pedig az Isten utáni vágyakozást a forrásvízre szomjazó szarvashoz hasonlítja (vö. Zsolt 42,2).

Aki imádkozik és aki felvállalja a böjtöt, észreveheti, hogy lelke egyre szabadabb lesz és ebben a szabadságban Istent fogja keresni, szüntelenül. A hegyi beszéd boldogmondásaiban Jézus azt tanítja, hogy „boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa” (Mt 5,3), „boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők eltelnek vele” (Mt 5,6) és „boldogok a tisztaszívűek, mert ők meglátják az istent” (Mt 5,8). A lélekben szegény ember tudja, hogy semmi nem képes őt gazdaggá tenni, egyedül csak Isten. Ezért keresi őt, és övé lesz a Mennyek országa. Az éhezők és a szomjazók nem engedik, hogy a földi kenyér és ital helyettesítse az ég utáni vágyakozásukat. Ugyanakkor a tisztaszívűek ismerik azt, akire ők vágyakoznak, aki számukra a legnagyobb és őket nem vakítja el a világnak a fénye. 

A keresztény böjt és imagyakorlat által növekszik az Isten iránti vágyakozás, az Istenre irányított figyelem által megtisztulhat a szív, és megnyílhat a lelki értékekre. A böjtnek a távlata, hogy a hívő embert az égi lakomához viszi közelebb az Isteni kegyelem. Éberré és készségessé teszi az embert a várakozásra, arra, hogy keressen és keresése nem marad eredménytelen.

A böjtnek és az imának köszönhetően legyőzhetjük a rosszat

Könnyű észrevenni, hogy ahol nincs böjt és ima, ott veszélybe kerülhet az Isten utáni vágyakozás. Amikor azonban mégis sikerül a böjtöt megvalósítani, a keresztény ember közelebb kerülhet a Jóistenhez és akkor béke tölti el a lelkét; hiszen a békesség a Szentlélek gyümölcse. Minden ember szívének legmélyebb vágya, az igazi és mélyről fakadó béke. A gőg és önzés miatt azonban ez a béke elveszhet. Az egyházi élet megtanít arra, hogy a böjtnek és az imának köszönhetően az ember képes legyen legyőzni a rosszat, a gőgöt és legfőképpen az önzést. Akinek békéje van, mert szeret és megbocsát, az fizikailag és lelkileg is egészséges ember. A böjttel és imával helyes méretűvé csökkennek az emberi túlzásaink, és létrejön a lelki békének a feltétele. Érthetetlen dolog, hogy a böjtöt negatív dologként lehessen megélni, pusztán valamiről való lemondásként és ne ismerjük, ne tapasztaljuk meg a lelki élet előnyeit.

„Hála a böjtnek képesek lehetünk megérteni, hogy mi ellen kell küzdenünk önmagunkban, ezáltal tudatalattink megszabadul attól is, ami zűrzavart okoz bennünk, a lélek talán lecsillapszik és megvalósulnak a békének a feltételei.” – zárja szentbeszédét Ft. Fülöp Zsombor segédlelkész. – „Engedjük, hogy a Szentlélek valóban megadja nekünk ezt a lelki békét, amihez mi is hozzá kell, hogy járuljunk. Kérjük a Lelket, hogy egyre jobban erősítsen bennünket a nagyböjti szent időben, hogy valóban lelkes és békés keresztényekké tudjunk válni. Ámen.”

Lovász Dénes

Címkék: